PRODUCT
OneDer 幻达D3
    发布时间: 2024-03-07 09:46    

1.复古和怀旧的蓝牙扬声器内置马克杯风,以支持免提电话
2.支持蓝牙,USB 磁盘播放器/音频输入
3.强劲的低音音色,高档木质感手感
4.材质: 木质包皮

OneDer 幻达D3